مازندران ـ ساری ـ بلوار پاسداران ـ خیابان دولت ـ کوچه یاس ـ آپارتمان 25 ـ واحد سوم ـ مؤسسه اجرائی استان مازندران ـ کد پستی 4814975346
تلفن تماس :33343987-011