اراک ـ انتهای خیابان امام حسین(ع) ـ ساختمان اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی ـ کد پستی 3818145573
تلفن تماس :33682383-086