جلسه شورای معاونین

  • تاریخ انتشار : 1403/03/08
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور؛ دومین جلسه شورای معاونین با حضور مهندس سجده (مدیرعامل) و معاونتها و مدیران ستادی در روز سه شنبه مورخ ۰۸/۰۳/۱۴۰۳ در راستای تعامل بیشتر فی مابین حوزه ها و پیشبرد و هم افزایی بهتر فعالیتها با ارائه راهبرد های جدید توسط مدیر عامل، معاونتها و مدیران تشکیل گردید و در پایان جلسه طی حکمی از سوی مدیرعامل، مهندس نیاخلیلی با حفظ سمت به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه اقتصادی منصوب گردید. همچنین مهندس سجده افزود: معارف ایشان بر اساس شرح وظایف محوله و با بهره گیری از تمام توانمندی ها و باهمفکری، همسویی و همکاری سازنده و تبعیت از رهنمودها و با همکاری معاونت ها و مدیران ستادی در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور (در راستای توسعه و احیاء عمران موقوفات) گامهای موثری برداشته شود.


 

 

  نظرات