پروژه باغ عبداله عباسیان فوجرد استان گلستان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

باغ عبداله عباسیان فوجرد گرگان در سال ۱۳۹۵ احداث شده است. این باغ دارای درختان هلو، شلیل و آلو میباشد. ارقام موجود در باغ شامل ردتاپ(۵۰۰درخت)، سرخ آبی(۵۰۰درخت)، سان کینگ(۵۰۰درخت)، قطره طلا(۴۲۵۰ درخت) و شابلون (۴۲۵۰درخت) می باشد.
سطح زیرکشت این مجموعه ۱۶.۵ هکتار است.

 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.