شرکت در مزایده عمومی فروش اعیان سه واحد اداری و سرقفلی پنج واحد تجاری استان کرمان

  • تاریخ انتشار : 1401/07/18
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش اعیان سه واحد اداری و سرقفلی پنج واحد تجاری (به شرح جدول ذیل) واقع در: استان کرمان–خیابان شریعتی–نبش کوچه ۱۹ اقدام نماید:

 

ردیف

طبقهنوعشماره واحدمتراژمبلغ ضمانت نامه بانکی

۱

اولاعیان۱۹۲,۷۷۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال

۲

اول

اعیان

۲

۸۶,۴۲

۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

۳

اول

اعیان

۳

۸۰,۳۲

۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

۴

زیرزمین

سرقفلی

۱

۲۸,۰۲

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

۵

زیرزمین

سرقفلی

۲

۳۰,۸۴

۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ریال

۶

زیرزمین

سرقفلی

۳

۲۸,۷۲

۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

۷زیرزمینسرقفلی۴۳۰,۸۹

۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال

۸زیرزمینسرقفلی۵۷۱,۶۸

۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ریال

 

لذا بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید از تاریخ چاپ آگهی تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق لینک download دریافت و برابر شرایط مندرج در اسناد فراخوان، اوراق مزایده را تکمیل و تا تاریخ صدرالذکر داخل پاکت درب بسته از طریق پست پیشتاز به آدرس: تهران. خیابان کریمخان زند. نرسیده به میدان ولیعصر (عج). کوچه شاهد. پلاک ۲۲ با کدپستی ۱۵۹۴۶۳۵۵۱۳ بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور ارسال نمایند لازم به ذکر است متقاضیان می بایست ترتیبی اتخاذ نمایند که پاکات پیشنهادات را حداکثر تا تاریخ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ به واحد دبیرخانه این بنیاد تحویل گردد.

متقاضیان می بایست مبلغ ضمانت شرکت در مزایده را همزمان با ارسال اسناد فراخوان به بنیاد در قالب ضمانت نامه بانکی (داخل پاکت پیشنهاد) ارائه نمایند.

ضمناً شرایط مزایده و مشخصات دقیق مورد معامله در اسناد مربوطه تعیین و مشخص خواهد شد. همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن های ۹-۸۸۸۹۰۰۰۶‏-۰۲۱ داخلی ۱۳۳ (آقای یوسفی) تماس حاصل فرمایند.

قسمت (صفحه اصلی بنیاد/همکاری با ما/ مناقصات و مزایدات) مدارک مورد نیاز بارگزاری شده است.

  نظرات

فرم نظرات برای این صفحه بسته هستند