معاونت فنی و مهندسی

 

معرفی معاونت:

معاونت فنی و مهندسی عموم فعالیت‌های فنی سازمان را بر عهده دارد. در قالب گروه‌های «برنامه‌ریزی و توسعه»، «نقشه‌برداری»، «مقاوم‌سازی سازه‌ها»، «تدوین ضوابط»، «پایش سلامت سازه‌ها» و غیره کارشناسی و نظارت بر طراحی و مطالعات پروژه‌ها را انجام می‌دهد که شامل جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی مواد، ابزار و تجهیزات، نظارت براجرا و تولید و نیز همکاری در فعالیت‌های فنی و مهندسی در زمینه‌های تحقیق و پژوهش در فرآیندها و طراحی و محاسبات را تحت نظارت کلی مدیران بر عهده دارند.

شرح وظایف


 • تعیین هدفهای قابل حصول در زمینه توسعه تاسیسات و ظرفیتهای قابل استحصال در حوزه مدیریت های تابعه و دیگر خدمات مهندسی مورد نیاز با مشارکت مدیریتهای تابعه
 • نظارت و ارزیابی میزان موفقیت در حصول به هدفها و تجدیدنظر منظم در هدفهای تعیین شده
 • استفاده از تکنولوژی پیشرفته مناسب و استاندارد های فنی در حوزه مسئولیت
 • انجام بازدید های منظم از وضعیت پیشرفت پروژه ها و ارائه راهنمایی ها به همراه صدور دستورات لازم
 • دریافت، رسیدگی و تایید آمارهای پیشرفت عملیات پروژه ها و ارائه گزارش به مدیرعامل
 • تعیین نیازهای آموزشی
 • تهیه اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمان، طرحها و پروژه های شرکت، تعیین و تایید شرایط خصوصی پیمانها و همکاری در برگزاری مناقصه های مربوطه
 • تهیه و تایید برنامه ها و طرح های مرتبط با ماموریت های محوله به مدیریت های تابعه
 • تهیه، بررسی، تایید، ارائه و تایید برنام ها، نقشه ها و جزئیات اجرایی مرتبط با ماموریت های هر یک از مدیریت ها
 • تهیه و تایید اسناد مناقصه و شرایط خصوصی پیمانهای مربوط به طرحها و همکاری در برگزاری مناقصه ها
 • متره و برآورد و یا تایید برآورد مربوط به هریک از طرح ها
 • آرشیو مدارک و نقشه های فنی
 • نظارت بر حسن اجرا و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار در محیط تحت سرپرستی

مهندس روح اله نیاخلیلی

معاون فنی و مهندسی

شماره تماس مستقیم : ۸۸۸۹۰۰۰۶-۰۲۱