گزارش جلسه تولید پودر ماهی و بیودیزل

  • تاریخ انتشار : 1401/05/04
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه ای در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ با حضور جناب آقای شمسی (معاون محترم اداری و مالی)، جناب آقای نجفی زیارانی (معاون محترم برنامه ریزی و توسعه اقتصادی)، جناب آقای دکتر حاجیان (مشاور محترم اقتصادی مدیرعامل) و جناب آقای خطیبی (عضوء هیئت امناء) به منظور حرکت در راستای طرح دانش بنیان با موضوع تولید پودر ماهی و بیودیزل از طرف اساتید دانشگاه شریف به جهت ورود به بازار پودر ماهی و تولید خوراک دام مطرح شد و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

 

  نظرات

فرم نظرات برای این صفحه بسته هستند