گزارش جلسه شورای مدیران

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور،

جلسه شورای مدیران با حضور مدیران ارشد بنیاد آقایان مهندس سهیل بیگدلی مدیر عامل محترم ، مهندس علی عبدالهی رئیس حوزه و نماینده اجرایی مدیر عامل، جناب غلامرضا شمسی معاون محترم اداری مالی، مهندس نیا خلیلی مدیر پروژه های عمرانی ، مهندس سجده مدیر پروژه های سنواتی، جناب آقای مهندس نجفی معاون برنامه ریزی توسعه اقتصادی، جناب آقای دکتر حاجیان مشاور اقتصادی مدیر عامل، آقای حسینی زاده معاونت حقوقی، جناب آقای مقدم مدیر عامل شرکت پیشگامان توسعه ماندگار برگذار گردید.

 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.