جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳

  • تاریخ انتشار : 1401/05/04
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

چهارمین جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ در راستای تعامل بیشتر فی مابین حوزه های ستادی و استانی و پیشبرد و هم افزایی بهتر فعالیتها با ارائه راهبرد های جدید توسط مدیر عامل محترم و مدیران تشکیل گردید.

 

  نظرات

فرم نظرات برای این صفحه بسته هستند