فعالیت های دامپروری

پروژه های کشاورزی و دامپروری استان مرکزی

پروژه های کشاورزی و دامپروری استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در استان مرکزی تعداد ۸ پروژه ی زراعی به مساحت ۸۸۲ هکتار و ۷ پروژه ی گیاهان دارویی به مساحت ۱۹.۵ هکتار اجرا شده است. محصولات زراعی کشت شده در استان  شامل  جو آبی(۳۳۵ هکتار)، ذرت علوفه ای(۱۳۰ هکتار)، یونجه(۱۰۰ هکتار )، گندم دیم (۹۰ […]

ادامه مطلب