بازدید از واحدهای پروژه موقوفه خرامان خانم نوشهر

  • تاریخ انتشار : 2022/12/24
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور 

بازدید مدیرعامل محترم بنیاد به همراه مدیرعامل محترم شرکت پیشگامان توسعه ماندگار، رئیس محترم حوزه دفتر مدیرعامل، معاون محترم فنی مهندسی و مدیر محترم پروژه های استان مازندران از پروژه 6 واحدی پروژه خرامان خانم نوشهر استان مازندران که به تازگی توسط شرکت پیشگامان به اتمام رسیده و تحویل بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور گردید. در این بازدید حسب دستور مدیرعامل محترم تصمیماتی درخصوص فعالیت جهت بهره برداری پروژه و سایر موارد در دستور کار قرار گرفت.

 

  نظرات