بازدید از پروژه استان خراسان رضوی

  • تاریخ انتشار : 2023/12/26
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

 

 

بازدید از پروژه استان خراسان رضوی/مهندس حسین سجده:

تعیین و تکلیف پروژه های استان در دستور کار است.

بازدید از پروژه های بنیاد استان خراسان رضوی با حضور مدیرعامل بنیاد، معاون بهره وری سازمان اوقاف و امور خیریه و مدیر پروژه های بنیاد استان خراسان رضوی و سایر نمایندگان استان مورخ 1402/10/05 بعمل آمد.

 


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و موقوفات کشور

مهندس سجده و مهندس بیگدلی طی سفر به استان خراسان رضوی، به همراه سایر نمایندگان استان از پروژه های بنیاد بازدید بعمل آورده و نشست مشترکی با مدیرکل سازمان اوقاف و استانداری استان که به منظور تعامل و روند بهتر در پروژه ها بود برگزار نمودند. در این نشست گزارش کنترل پروژه ها توسط مدیر پروژه های بنیاد استان خراسان رضوی ارائه گردید و مهندس سجده افزود: روند پیگیری پروژه ها استان ادامه دار و در دستور کار خواهد بود.

 

  نظرات