جلسه تعیین تکلیف پروژه نوغان استان خراسان رضوی

  • تاریخ انتشار : 2023/01/28
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه تعیین تکلیف پروژه نوغان ده در مورخ 1401/11/05 با حضور مدیر محترم عمرانی سنواتی، مشاور محترم اقتصادی مدیرعامل و سرپرست محترم پروژه های استان خراسان رضوی به همراه رئیس محترم هیئت مدیره، مدیرعامل محترم و عضو محترم هیئت مدیره و تیم همراه شرکت یکتا خدمات جاوید کوثر در اتاق سالن جلسات بنیاد برگزار گردید.

 

  نظرات