دوره آموزشی تخصصی و عمومی اخلاق اداری

  • تاریخ انتشار : 2024/01/27
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

در راستای ارتقاء سطح علمی و افزایش کارایی، عملکرد، چابک سازی فعالیت و ماموریتهای بنیاد که با توجه به نیازسنجی انجام گرفته در دوره های آموزشی تخصصی و عمومی برای کلیه کارکنان در نظر گرفته شد، اولین دوره عمومی با عنوان اخلاق اداری با حضور استاد معصومی در محل سالن جلسات برگزار گردید.

در همین راستا سایر دوره ها نیز به ترتیب الویت انجام خواهد گرفت.

 

بخشی از تصاویر جلسه

 

  نظرات