جلسه ویدئو کنفرانس با استان گلستان

  • تاریخ انتشار : 2022/11/22
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه ویدئو کنفرانس در مورخ 1401/08/18 با حضور معاونت ها و مدیران محترم ستادی به همراه کارشناسان و نماینده مدیر پروژه های استانی و مسئول پیگیری استان گلستان با هدف کاهش هزینه ها و خطرات انسانی به استان، پیشبرد راهکارها و مباحث بصورت سریعتر، حل و فصل مشکلات استان و تعیین تکلیف پروژه های استان در اتاق سالن جلسات بنیاد برگزار گردید.

 

  نظرات