بازدید از پروژه های استان فارس

  • تاریخ انتشار : 1401/06/08
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۲ معاون محترم برنامه ریزی و توسعه اقتصادی به همراه سرپرست محترم پروژه های استان فارس از اراضی طلق و موقوفه که مستعد سرمایه گذاری هستند بازدید نمودند که پس از بررسی و دارا بودن توجیه اقتصادی تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردد و همچنین از پروژه ۳۲۰ واحدی قصرالدشتی توسط مدیر محترم پروژه های سنواتی و سرپرست محترم پروژه های استان فارس به همراه سرمایه گذاران محترم پروژه از میزان پیشرفت و کیفیت پروژه بازدید بعمل آمد و نحوه ترسیم همکاری با سرمایه گذار جهت رعایت کلیه قوانین و مقررات برابر قرارداد در محل پروژه مورد بررسی لازم قرار گرفت.

 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.