مناقصات و مزایدات

اسناد مزایده اعیان سه واحد اداری و سرقفلی پنج واحد تجاری از پروژه موقوفه ملا علی اکبری شهرستان کرمان (منقضی شده)

اسناد مزایده اعیان واحد اداری شماره۳طبقه اول پروژه موقوفه ملا علی اکبری کرمان اسناد مزایده اعیان واحدهای اداری شماره ۱ و ۲ طبقه اول پروژه موقوفه ملا علی اکبری کرمان اسناد مزایده سرقفلی شماره ۱ تا ۴ طبقه زیرزمین پروژه موقوفه ملاعلی اکبری کرمان اسناد مزایده سرقفلی شماره ۵ طبقه زیرزمین پروژه موقوفه ملاعلی اکبری […]

ادامه مطلب