جلسه حل مشکلات استان فارس

  • تاریخ انتشار : 2022/08/30
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه ای در روز چهارشنبه مورخ 1401/06/02 در محل دفتر استان فارس با حضور مدیران محترم ستادی، معاون محترم برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، مدیر محترم پروژه های سنواتی و رئیس محترم حوزه و نماینده اجرایی مدیر عامل با سرپرست محترم پروژه های استان فارس و معاون محترم حقوقی استان فارس برگزار و نسبت به رفع مشکلات و ارائه راهکارهای مربوطه و تدابیر و ترسیم نقشه راه بنیاد استان در آینده اقدام گردید.

 

 

 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.