جلسه شورای معاونین مورخ 1401/06/14

  • تاریخ انتشار : 2022/09/05
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

پنجمین جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور به همراه معاونت ها و مدیران محترم ستادی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/06/14 در راستای تعامل بیشتر فی مابین حوزه های ستادی و استانی و پیشبرد و هم افزایی بهتر فعالیتها با ارائه راهبرد های جدید توسط مدیر عامل محترم و اعضای حاضر در جلسه تشکیل شد و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.