جلسه شورای معاونین مورخ 1401/05/03

  • تاریخ انتشار : 2022/07/26
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

چهارمین جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور روز دوشنبه مورخ 1401/05/03 در راستای تعامل بیشتر فی مابین حوزه های ستادی و استانی و پیشبرد و هم افزایی بهتر فعالیتها با ارائه راهبرد های جدید توسط مدیر عامل محترم و مدیران تشکیل گردید.

 

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.