شرکت آرامش ماندگار طبیعت شهباز (کاسیا)

 

تاریخچه

شرکت آرامش ماندگار طبیعت شهباز در تاریخ ۹۸/۰۷/۳۰ با شماره ثبت ۱۰۸۶ و به نام شرکت آرامش ماندگار طبیعت شهباز (مسئولیت محدود) با یک میلیون ریال سرمایه نقدی تاسیس و به ثبت رسیده است.

 

 

آگهی تاسیس شرکت

شماره روزنامه: ۲۱۷۷۹  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۶
تاریخ روزنامه: ۱۳۹۸/۱۰/۱
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۳۹۸/۹/۲۱

آگهی تاسیس

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آرامش ماندگار طبیعت شهباز در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ به شماره ثبت ۱۰۸۶ به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۸۳۴۹۲۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: مطالعه، تولید انبوه نشاء و قلمه گیاهان دارویی. توسعه کشت گیاهان دارویی در بسترهای آبی، دیم و سطوح شیب دار. ایجاد شبکه های تولید روستایی و خلق زنجیره های تأمین و ارزش مرتبط با گیاهان دارویی در روستاها. ایجاد واحدهای پیش فرآوری در سراسر کشور. فرآوری و بسته بندی چای و گیاهان دارویی. تولید انواع دمنوش ها، نوشابه های گیاهی، انواع اسانس و عرقیات گیاهی. توزیع و پخش گسترده انواع محصولات تولیدی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان مرکزی، شهرستان شازند، بخش قره کهریز، دهستان قره کهریز، روستا ناحیه صنعتی بابائی، محله ناحیه صنعتی شهید بابایی، خیابان (دشت)، خیابان نسترن ۳، پلاک ۰، قطعه ۷۹، طبقه همکف کدپستی ۳۸۶۴۱۷۴۵۹۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ****ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای **** به شماره ملی ****دارنده ****ریال سهم الشرکه بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۳۴۲۰ و به نمایندگی سیدمحمد آقایی به شماره ملی ****دارنده ****ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای **** به شماره ملی **** و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای امیر کریم نیا به شماره ملی **** و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای سیدمحمد آقایی به شماره ملی  **** و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار جام جم جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.

آخرین آگهی تغییرات اعضای هیئت مدیره

شماره روزنامه: ۲۲۶۴۷  شهرستان
شماره صفحه روزنامه: ۱۱
تاریخ روزنامه: ۱۴۰۱/۹/۲۶
شماره نامه اداره ثبت: ۱۴۰۱۳۰۴۰۵۱۶۶۰۰۰۲۱۰
تاریخ نامه اداره ثبت:   ۱۴۰۱/۹/۲۳
آگهی تغییرات شرکت آرامش ماندگار طبیعت شهباز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۰۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۸۳۴۹۲۰
آگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود آرامش ماندگار طبیعت شهباز به شناسه ملی ۱۴۰۰۸۸۳۴۹۲۰ و به شماره ثبت ۱۰۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد
موسسه بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۰۳۴۲۰ با نمایندگی حسن نجفی زیارانی به شماره ملی ۵۰۸۹۹۶۱۳۲۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت پیشگامان توسعه ماندگار به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۲۸۷ با نمایندگی حامد عراقیه فراهانی به شماره ملی ۰۵۳۴۹۹۰۹۱۶ به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۷۱۵۰۰ با نمایندگی سید محمد آقائی به شماره ملی ۰۶۲۱۰۷۵۱۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تجاری شامل چک سفته و ضمانتنامه بانکی با امضای رئیس هیأت مدیره به همراه امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد./

 

سهامداران شرکت

بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور به نمایندگی آقای حسن نجفی زیارانی

شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سیدمحمد آقایی

شرکت پیشگامان توسعه ماندگار (سهامی خاص) به نمایندگی آقای حامد عراقیه فراهانی

اعضای هیأت مدیره

آقای حسن نجفی زیارانی به سمت رئیس هیئت مدیره

آقای سید محمد آقائی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره

آقای حامد عراقیه فراهانی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

 

 

حوزه فعالیت

مطالعه، تولید انبوه نشاء و قلمه گیاهان دارویی

توسعه کشت گیاهان دارویی در بسترهای آبی ، دیم و سطوح شیب دار، ایجاد شبکه های تولید روستایی و خلق زنجیره های تامین و ارزش مرتبط با گیاهان دارویی در روستاها

ایجاد واحدهای پیش فرآوری در سراسر کشور

فرآوری و بسته بندی چای و گیاهان دارویی

تولید انواع دمنوش ها، نوشابه های گیاهی، انواع اسانس و عرقیات گیاهی ،توزیع وپخش گسترده انواع محصولات تولیدی

 

 

معرفی

در حال حاضر رویکرد عمومی افراد جامعه به سمت مصرف دمنوشها و ترکیبات گیاهی به دلایل خواص فراوان، شناخته شدن آسیبهای متعدد ناشی از مصرف محصولاتی که حاوی مواد و افزودنیهای شیمیایی است و همچنین به دلیل تاکید و توجه ویژه ی طب سنتی به خواص معجزه آسای گیاهان دارویی می باشد. چشم انداز روشن و اقبال روز افزون این قبیل محصولات که قطعا بر پایه دانش و تجربه عظیمی استوار است، محرک اصلی ایجاد مجموعه تولیدی و کشاورزی کاسیا بوده است.کاسیا که برگرفته از نام علمی گیاه دارویی سنا است، بر پایه دانش و مطالعات گسترده، در سال ۱۳۹۰ پایه گذاری شده است. البته اندوخته کاسیا، تجربه ای چندین ساله در زمینه بسته بندی مواد غذایی بوده است. لازم به ذکر است، پایه گذاران مجموعه کاسیا با مشارکت بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور سالها در زمینه کشت و فرآوری گیاهان دارویی مطالعه داشته اند و به دنبال یافتن بهترین و مناسب ترین روش کشت در اقلیم خشک و نیمه خشک ایران و تولید فرآورده های روزآمد می باشند.

 

 

محصولات تولیدی در کشت و صنعت کاسیا

انواع دمنوش‌ها انواع چای ۲۵۰ گرمی انواع تی بگ محصولات فله‌ای سایر محصولات
بابونه چای دارچین چای دارچینی گل گاو زبان گل گاو زبان ۲۰۰ گرمی
گل گاوزبان چای هل چای هل نعنا فلفلی جعبه پذیرایی ۸ محصول
لیمو عمانی چای به‌لیمو چای به‌لیمو بادرنجبویه انواع نشاء گیاهان دارویی
نعنا فلفلی چای بهار نارنج چای بهار نارنج اسطوخودوس (گل و برگ)
رازیانه چای سبز چای سبز آویشن
چای نعنافلفلی چای نعنافلفلی رزماری
گل محمدی (گلبرگ و غنچه)

 

دمنوش‌های گیاهی

(بسته)

جعبه های ۲۵۰ گرمی

(بسته)

جعبه های پذیرایی

(بسته)

نشاء گیاهان دارویی (قلمه) نوشابه های گیاهی

(بطری)

محصولات فله (کیلوگرم)
تولید روزانه ۹۰۰ ۵۰۰ ۱۸۰ ۱۰،۰۰۰ ۲۴،۰۰۰ ۱۵۰
تولید سالانه ۲۷۰،۰۰۰ ۱۵۰،۰۰۰ ۵۴،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۲۰۰،۰۰۰ ۴۵،۰۰۰

 

 

چای سیاه و بهار نارنج (چای شب)

چای سیاه لاهیجان بهار نارنج (۲۰ تی بگ در هر جعبه)

نحوه مصرف چای طبیعی _ چایی بدون افزودنی رنگ و طعم دهنده شیمیایی _ در اثرات آن نقش مهمی دارد. برای استفاده از چای طبیعی به عنوان یک نوشیدنی مفرح و نشاط آور بایستی چای به مدت ۴-۳ دقیقه در آب کاملا جوش قرار گیرد تا کافئین به میزان زیادی در آن حل شده و اثرات خود را بعنوان محرک اعمال نماید. چای طبیعی دارای خواص فراوان دیگری از قبیل: رفع بدخوابی، کاهش وزن و تقویت قلب و تحرک گردش خون و بسیاری اثرات مفید دیگر می باشد. در طب سنتی گل نارنج (بهار نارنج) به عنوان آرامبخش و برطرف کننده بدخوابی مصرف می شود. ترکیب چای طبیعی و بهار نارنج علاوه بر اثرات مطلوب گفته شده دارای طعمی مطلوب و دلپذیر است. استفاده از این ترکیب در شب برای داشتن خوابی آرام پیشنهاد می گردد.

چای سیاه و به لیمو (چای آرامید)

چای سیاه لاهیجان به لیمو (۲۰ تی بگ در هر جعبه)

برگ‌های به‌لیمو مقوی معده تسکین‌دهنده خستگی‌ها و دردهای عصبی و رفع تپش قلب می‌باشد. در طب سنتی ایران به‌عنوان آرام‌بخش و رفع سرگیجه و تپش قلب شناخته‌شده است. پژوهشهای متمرکز شده بر روی اثرات چای، در ژاپن و چین آغاز و در اروپا و آمریکا ادامه داده شد. این تحقیقات نشان داد که پلی فنلهای موجود در چای احتمال ابتلا به بیماری‌های قلبی و سرطان را کاهش می‌دهد از اثرات دیگر چای می‌تواند به کاهش قند خون، کاهش کلسترول، تقویت قلب و تحریک گردش خون و حفاظت از کبد اشاره نمود.

چای سیاه و دارچین (چای عصر)

چای سیاه لاهیجان دارچین (۲۰ تی بگ در هر جعبه)

نحوه مصرف چای طبیعی _ چایی بدون افزودنی رنگ و طعم‌دهنده شیمیایی در اثرات آن نقش مهمی دارد. برای استفاده از چای به‌عنوان یک نوشیدنی مفرح و نشاط ‌آور بایستی چای به مدت ۴-۳ دقیقه در آب کاملاً جوش قرار گیرد تا کافئین به میزان زیادی در آن حل‌شده و اثرات خود را به ‌عنوان محرک اعمال می‌نماید. چای طبیعی دارای خواص فراوان دیگری از قبیل: رفع بدخوابی، کاهش وزن و تقویت قلب و تحرک گردش خون و بسیاری اثرات مفید دیگر می‌باشد. در طب سنتی دارچین به ‌عنوان مقوی معده، ضد اسپاسم، کاهش پرفشاری و قند خون و به ‌عنوان محرک و آرام‌ بخش شناخته‌شده است. مطالب نشان می‌دهد به دلیل سهولت هضم در بدن بهترین نحوه مصرف دارچین همراه با چای می‌باشد. مصرف این دمنوش، عصر گاهی سرشار از نشاط و شادابی در جمع شما به ارمغان خواهد آورد.

مخلوط چای و هل (چای طروات)

چای سیاه لاهیجان هل (۲۵۰ گرمی)

دانه های هل با عطری دل انگیز دارای اثرات تقویت قلب، محرک و ضد سرطان است. پژوهشهای متمرکز شده بر روی اثرات چای، در ژاپن و چین آغاز و در اروپا و آمریکا ادامه داده شد. این تحقیقات نشان داد که پلی فنلهای موجود در چای، احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی و سرطان را کاهش می دهد. از اثرات دیگر چای می توان به کاهش قند خون، کاهش کلسترول، تقویت قلب و تحریک گردش خون و حفاظت از کبد اشاره نمود. مصرف روزانه ۶ قاشق چای خشک (معادل بیش از ۱۲ لیوان) نه تنها ضرر ندارد بلکه مفید نیز می باشد.

چای گل محمدی (چای محبت)

چای سیاه لاهیجان گلبرگ گل محمدی (۲۵۰ گرمی)

گلبرگهای گل محمدی حاوی اسانس ارزشمندی می باشد که می تواند مانند ویتامینهای گروه B به عنوان پیش ماده هورمونها در بدن قرار گیرد و فعالیتهای جنسی را افزایش دهد. یکی از علل تاثیر اسانس گل محمدی به عنوان ضد افسردگی و ازدیاد فعالیتهای جنسی، افزایش فعالیت مغز است. مصرف روزانه ۶ قاشق چای خشک (معادل بیش از ۱۲ لیوان) نه تنها ضرر ندارد بلکه مفید نیز می باشد.

مخلوط چای و به لیمو (چای آرامید)

چای سیاه لاهیجان به بلیمو (۲۵۰ گرمی)

برگهای به لیمو مقوی معده، تسکین دهنده خستگی ها و دردهای عصبی و رفع تپش قلب می باشد. در طب سنتی ایران به عنوان آرام بخش و رفع سرگیجه و تپش قلب شناخته شده است. پژوهشهای متمرکز شده بر روی اثرات چای، در ژاپن و چین آغاز و در اروپا و آمریکا ادامه داده شد. این تحقیقات نشان داد که پلی فنلهای موجود در چای، احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی و سرطان را کاهش می دهد. از اثرات دیگر چای می توان به کاهش قند خون، کاهش کلسترول، تقویت قلب و تحریک گردش خون و محافظت از کبد اشاره نمود. مصرف روزانه ۶ قاشق چای خشک (معادل بیش از ۱۲ لیوان) نه تنها ضرر ندارد بلکه مفید نیز می باشد.

مخلوط چای و بهار نارنج (چای فراغت)

چای سیاه لاهیجان بهار نارنج (۲۵۰ گرمی)

گلهای زیبا و معطر نارنج جهت مشکلات عصبی، تسکین شوک ها و به عنوان مسکن و رفع بد خوابی مصرف می شود. پژوهشهای متمرکز شده بر روی اثرات چای، در ژاپن و چین آغاز و در اروپا و آمریکا ادامه داده می شود. این تحقیقات نشان داد که پلی فنلهای موجود در چای، احتمال ابتلا به بیماریهای قلبی و سرطان را کاهش می دهد. از اثرات دیگر چای می توان به کاهش قند خون، کاهش کلسترول، تقویت قلب و تحریک گردش خون و حفاظت از کبد اشاره نمود مصرف روزانه قاشق چای خشک (معادل بیش از ۱۲ لیوان) نه تنها ضرر ندارد بلکه مفید نیز می باشد.

مخلوط چای دارچین (چای نشاط)

چای سیاه لاهیجان دارچین

نحوه مصرف چای طبیعی _ چایی بدون افزودنی رنگ و طعم دهنده شیمیایی _ در اثرات آن نقش مهمی دارد. برای استفاده از چای به عنوان یک نوشیدنی مفرح و نشاط آور بایستی چای به مدت ۴_۳ دقیقه در آب کاملا جوش قرار گیرد تا کافئین به میزان زیادی در آن حل شده و اثرات خود را به عنوان محرک اعمال می نماید. چای طبیعی دارای خواص فراوان دیگری از قبیل: رفع بدخوابی، کاهش وزن و تقویت قلب و تحریک گردش خون و بسیاری اثرات مفید دیگر می باشد. در طب سنتی دارچین به عنوان مقوی معده، ضد اسپاسم، کاهش پرفشاری و قند خون و به عنوان محرک آرامبخش شناخته شده است.