مدیریت پروژه های عمرانی و سنواتی

معرفی معاونت:

معاونت عمرانی و سنواتی فعالیت های عملیاتی و اقداماتی را در مجموعه انجام می دهد که ورودی آن پروژه های مشکل دار و خروجی آن پروژه های تعیین تکلیف شده می باشد.

 

 

شرح وظایف


 • بررسی و تحلیل فنی در خصوص عملکرد پروژه های عمرانی سنواتی کشور و ارائه پیشنهادات در خصوص تعیین تکلیف آنها
 • بررسی و اظهار نظر در مورد مشکلات و ایرادات قراردادها و صورتجلسات پروژه های عمرانی سنواتی کشور
 • همکاری در تهیه قراردادهای مربوط به اجرای پروژه های عمرانی کشور
 • همکاری در تحویل موقت و دائم پروژه های عمرانی سنواتی کشور
 • بررسی و بازدید از طرح های نیمه تمام و تهیه گزارشات لازم جهت مقامات مافوق
 • رسیدگی به صورت وضعیتهای پروژه های عمرانی سنواتی کشور و تهیه گزارشات لازم دراین خصوص
 • انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق
 • پیگیری پروژه های راکد و سنواتی کشور که به دلایل مختلف اعم از فقدان سند مالکیت، وجود معارض، پهنه شهرداری و کاربری ملک، عدم وجود جذابیت اقتصادی، عدم همکاری اداره اوقاف، عدم تحویل ملک موقوفه به سازنده، عدم اخذ پایانکار، تطویل انجام پروژه و … اجرایی نگردیده یا خاتمه نیافته است.
 • افراز پروژه های در دست اجرا یا خاتمه یافته و انجام امور مربوطه.
 • عضویت در کمیسیون های اقتصادی و معاملات و سایر کمیسیونهای مروطه و کنترل مصوبات در حوزه عملکرد
 • تهیه گردشکارها، گزارشات ومکاتبات لازم جهت پیگیری پروژه های سنواتی

مهندس ایمان آقارحیمی

مدیر پروژه عمرانی و سنواتی

شماره تماس مستقیم : ۸۸۸۹۰۰۰۶-۰۲۱