معرفی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

موسسه صندوق عمران موقوفات کشور در تاریخ ۱۳۶۴/۰۷/۰۱ به استناد آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات مصوب ۱۳۳۷ تأسیس و در تاریخ ۱۳۶۴/۰۸/۰۸ به شماره ۲۹۸۳ در اداره ثبت شرکت های غیر تجاری تهران با سرمایه ای به مبلغ ده میلیون ریال به ثبت رسید و با توجه به حجم فعالیت بنیاد افزایش سرمایه مزبور به مبلغ یکصد میلیارد ریال به ثبت رسید و سپس حسب تصویب مجمع عمومی مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۹ به موسسه بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور تغییر یافته و این تغییر در روزنامه رسمی مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۰۳ به اطلاع عموم رسیده است.

اهداف تعیین شده در اساسنامه بنیاد
– کمک به عمـران، احیـاء، توسعـه، بازسـازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی و خیریه.
– انجام فعالیت در جهت تأمین نیاز موقوفات و اماکن مذهبی و موسسات خیریه و کسب درآمد برای تحقق اهداف قبل الذکر از طریق:
الف) مشاوره فنی و مالی، اداری، کارشناسی، ارائه خدمات مدیریت و پیمانکاری در امور کشاورزی، صنعتی، معدنی، معماری، شهرسازی، ساختمانی، راه سازی، و تأسیساتی.
ب) انجام و ساماندهی عملیات اعتباری از طریق بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق های قرض الحسنه و سایر منابع ممکن.
ج) مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های تولید، صنعت، کشاورزی، دامپروری، شیلات، ساخت و ساز مسکن، احداث واحدهای تجاری و فعالیت های اداری، رفاهی، فرهنگی و غیره و ایجاد و تاسیس واحدها، موسسات و شرکت های موردنیاز.
سیاست های کلان
– شناسایی و احصاء موقوفات مستعد سرمایه گذاری و استفاده از فرصت های اقتصادی موقوفات دارای قابلیت سرمایه گذاری.
– برنامه ریزی جهت مشارکت با بخش خصوصی اعم از سرمایه گذاری، اجرا و…
– ساماندهی و توسعه کمی و کیفی فعالیت های بنیاد در کلیه ی عرصه های دارای توجیه اقتصادی.
– کنترل و نظارت دقیق بر عملکرد شرکت ها و موسسات اجرایی تابعه.
– بهره گیری از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های شرکت های تابعه و موسسات استانی.
– بهینه سازی نظام کاریابی، کارپذیری و کارسپاری.
– اجرای پروژه ها با صرف هزینه های منطقی و با رعایت اصول و ضوابط فنی در زمانبندی مصوب.