اخبار

جلسه مدیرعامل محترم با همکاران ستادی

جلسه مدیرعامل محترم با همکاران ستادی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور  جلسه کلیه همکاران بنیاد توسعه با مدیرعامل محترم در محل ستاد بنیاد تشکیل گردید. در این جلسه مدیرعامل بنیاد از خدمات و زحمات یکساله مدیران و همکاران ستادی تقدیر و تشکر نموده و سال نو را که همزمان با ماه مبارک رمضان می باشد را […]

ادامه مطلب
جلسه هیئت امناء مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

جلسه هیئت امناء مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم بنیاد و اعضای محترم هیئت امناء در مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰در سالن جلسات بنیاد برگزار گردید.  

ادامه مطلب
جلسه ویدئو کنفرانس با استان هرمزگان

جلسه ویدئو کنفرانس با استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با هدف کاهش هزینه ها و تبعات مربوطه و پیشبرد امور و راهکارهای سریع حل مشکلات استان، جلسه ویدئو کنفرانس با حضور معاونت ها و مدیر محترم ستادی، کارشناسان و مدیر محترم پروژه های استان هرمزگان در جهت پیشبرد راهکارها و مباحث بصورت سریعتر، حل […]

ادامه مطلب
جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور در راستای تدوین عملکرد بنیاد در سالهای اخیر با رویکرد مدیریت جدید و وظایف و ماموریت های نوین جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل محترم، کلیه معاونت ها و مدیران محترم و مدیر محترم تولید و مستند سازی تشکیل گردید مقرر شد کلیه معاونین خلاصه […]

ادامه مطلب
جلسه شورای معاونین جهت بررسی ISO 9001 توسط شرکت سیستمکاران

جلسه شورای معاونین جهت بررسی ISO 9001 توسط شرکت سیستمکاران

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور  جلسه شورای معاونین با حضور مدیران محترم شرکت سیستمکاران درخصوص اجرای فرآیند ISO در بنیاد برگزار گردید.دراین جلسه مدیران شرکت مربوطه با فعالیت ها، ماموریت ها و عملکرد بنیاد آشنایی پیدا نموده و پس از توضیحات نحوه و چگونگی اجرای ISO مقرر گردید درصورت تایید […]

ادامه مطلب
جلسه تعیین تکلیف پروژه نوغان استان خراسان رضوی

جلسه تعیین تکلیف پروژه نوغان استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور جلسه تعیین تکلیف پروژه نوغان ده در مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ با حضور مدیر محترم عمرانی سنواتی، مشاور محترم اقتصادی مدیرعامل و سرپرست محترم پروژه های استان خراسان رضوی به همراه رئیس محترم هیئت مدیره، مدیرعامل محترم و عضو محترم هیئت مدیره و تیم همراه شرکت یکتا […]

ادامه مطلب
جلسه ویدئو کنفرانس با استان قزوین

جلسه ویدئو کنفرانس با استان قزوین

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با هدف کاهش هزینه ها و تبعات مربوطه و پیشبرد امور و راهکارهای سریع حل مشکلات استان، جلسه ویدئو کنفرانس با حضور مدیر محترم پروژه های عمرانی سنواتی، کارشناس محترم پروژه های عمرانی سنواتی و مدیر محترم پروژه های استان قزوین در اتاق سالن جلسات […]

ادامه مطلب
جلسه مجمع شرکت پیشگامان توسعه ماندگار

جلسه مجمع شرکت پیشگامان توسعه ماندگار

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور جلسه مجمع شرکت پیشگامان توسعه ماندگار در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ با حضور مدیرعامل محترم بنیاد و اعضای محترم حاضر در جلسه در اتاق سالن جلسات برگزار شد.  

ادامه مطلب
جلسه ویدئو کنفرانس با استان خراسان رضوی

جلسه ویدئو کنفرانس با استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور با هدف کاهش هزینه ها و تبعات مربوطه و پیشبرد امور و راهکارهای سریع حل مشکلات استان، جلسه ویدئو کنفرانس با حضور مدیرعامل محترم بنیاد و معاونت ها و مدیران محترم ستادی و مشاور محترم اقتصادی مدیرعامل در اتاق سالن جلسات بنیاد برگزار گردید.  

ادامه مطلب
جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل محترم بنیاد به همراه معاونت ها و مدیران محترم ستادی و مشاور محترم اقتصادی مدیرعامل در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ با هدف تعامل بیشتر حوزه ها و ارائه راهبردهای جدید در جهت حل مشکلات بنیاد و حل و فصل […]

ادامه مطلب