فعالیت های ساختمانی

گزارش پروژه جوان مرد قصاب

گزارش پروژه جوان مرد قصاب

  به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه مروارید شهرری (موقوفه جوانمرد قصاب) با مساحتی بالغ بر ۹۵۰۰ متر مربع در میدان نماز شهر ری واقع شده است.این مجتمع مجموعاً شامل ۹ طبقه است.   زیرزمین های دوم تا چهارم به پارکینگ، زیرزمین اول تا طبقه دوم به کاربری تجاری، و […]

ادامه مطلب
پروژه بوستان ۵ استان قم

پروژه بوستان ۵ استان قم

  پروژه بوستان ۵ با عرصه ۳۳۷ مترمربع و اعیان ۱۳۶۰ مترمربع در ۶ طبقه و ۱۰ واحد توسط موسسه اجرائی استان قم در سال ۱۳۹۱ تکمیل و واگذار گردیده است . ۱۳۹۴/۹/۱

ادامه مطلب
پروژه سوهانک

پروژه سوهانک

مساحت عرصه این پروژه ۲۵۶۸ متر مربع می باشد و کل اعیان احداث شده ۱۱۰۲۶ مترمربع که از این مقدار ۶۵۸۳ مترمربع اعیان مفید ساختمان می باشد . این پروژه در ۱۲ طبقه مشتمل بر ۵۱ واحد مسکونی و ۶۴ عدد پارکینگ می باشد .   ۱۳۹۴/۹/۱

ادامه مطلب