فعالیت های ساختمانی

پروژه پیمان ۳ استان خراسان رضوی

پروژه پیمان ۳ استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه پیمان ۳ موقعیت: مشهد نقش بنیاد: مدیر پیمان پیمانکار: شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان سال شروع کار: ۱۳۹۹ وضعیت پروژه: تاسیسات برقی و مکانیکی توکار تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۲ کاربری: تجاری _ مسکونی مساحت پروژه: ۵۰۰۰ متر مربع   تصاویر روند پروژه

ادامه مطلب
پروژه ۱۶۰ واحدی ساختمان بیدستان استان قزوین

پروژه ۱۶۰ واحدی ساختمان بیدستان استان قزوین

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه ۱۶۰ واحدی بیدستان موقعیت: قزوین نقش بنیاد: مشارکت گیرنده – مشارکت دهنده پیمانکار: شرکت پیشگامان توسعه ماندگار سال شروع کار: ۱۳۹۱ وضعیت پروژه: پایان کار تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۰ کاربری: مسکونی مساحت پروژه: ۱۶۲۹۶ متر مربع   تصاویر روند پروژه

ادامه مطلب
پروژه ۶۰ واحدی بی بی خاور استان فارس

پروژه ۶۰ واحدی بی بی خاور استان فارس

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه ۱۶۰ واحدی بی بی خاور  موقعیت: شیراز نقش بنیاد: مشارکت گیرنده – مشارکت دهنده پیمانکار: _ سال شروع کار: ۱۳۹۶ وضعیت پروژه: اتمام نازک کاری تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۱ کاربری: مسکونی مساحت پروژه: ۱۰۶۱۵ متر مربع   تصاویر روند پروژه

ادامه مطلب
پروژه طرقبه ای استان خراسان رضوی

پروژه طرقبه ای استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه طرقبه ای موقعیت: مشهد طرقبه نقش بنیاد: مالکیت – سرمایه گذاری پیمانکار: شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان سال شروع کار: ۱۳۹۹ وضعیت پروژه: پایان کار تاریخ تحویل پروژه: زمستان ۱۴۰۰ کاربری: تجاری – مسکونی مساحت پروژه: ۹۶۰۰ متر مربع   تصاویر روند پروژه 

ادامه مطلب
پروژه خداداد بهرام استان یزد

پروژه خداداد بهرام استان یزد

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه خداداد بهرام  موقعیت: یزد خیابان شهید عابدی نقش بنیاد: پیمانکار پروژه پیمانکار – مشارکت کننده: ___ سال شروع کار: ۱۳۹۸ وضعیت پروژه: پایان کار تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۱ کاربری: تجاری مساحت پروژه: ۴۶۷۶ متر مربع   تصاویر روند پروژه 

ادامه مطلب
پروژه ساختمان پزشکان استان یزد

پروژه ساختمان پزشکان استان یزد

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه ساختمان پزشکان موقعیت: یزد خیابان طالقانی نقش بنیاد: مشارکت گیرنده – مشارکت دهنده مشارکت کننده: شرکت فنی و مهندسی خاکریسه سال شروع کار: ۱۳۹۹ وضعیت پروژه: اجرای سازه زیرزمین تاریخ تحویل پروژه: بهار ۱۴۰۵ کاربری: تجاری – مطب پزشکان مساحت پروژه: ۱۲۶۰۰ متر مربع […]

ادامه مطلب
پروژه هدایت استان خراسان رضوی

پروژه هدایت استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه هدایت موقعیت: شهر مهشد میدان شهدا نقش بنیاد: مدیر پیمان پیمانکار – مشارکت کننده: ___ سال شروع کار: ۱۳۹۶ وضعیت پروژه: پایان کار تاریخ تحویل پروژه: بهار ۱۴۰۱ کاربری: تجاری – اداری مساحت پروژه: ۱۴۵۳۳ متر مربع   تصاویر روند پروژه 

ادامه مطلب
پروژه ۲۲ بهمن استان هرمزگان

پروژه ۲۲ بهمن استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه ۲۲ بهمن موقعیت: بندر عباس نقش بنیاد: سرمایه گذار مستقیم پیمانکار – مشارکت کننده: ___ سال شروع کار: ۱۳۹۳ وضعیت پروژه: پایان کاری تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۱ کاربری: تجاری – اداری مساحت پروژه: ۳۵۲۰ متر مربع   تصاویر روند پروژه 

ادامه مطلب
پروژه قاضی طباطبائی استان خراسان رضوی

پروژه قاضی طباطبائی استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه قاضی طباطبائی  موقعیت: مشهد خیابان قاضی طباطبائی ۵ نقش بنیاد: سازنده –  مشارکت دهنده پیمانکار – مشارکت کننده: شرکت توسعه و عمران انفاق خراسان سال شروع کار: ۱۳۹۹ وضعیت پروژه: در مرحله نماسازی و نازک کاری تاریخ تحویل پروژه: ___ کاربری: مسکونی مساحت پروژه: […]

ادامه مطلب
پروژه بوستان استان قم

پروژه بوستان استان قم

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه بوستان موقعیت: قم میدان بسیج نقش بنیاد: سرمایه گذار – مشارکت دهنده مشارکت کننده: شرکت پیشگامان توسعه ماندگار سال شروع کار: ۱۴۰۱ وضعیت پروژه: شروع عملیات تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۲ کاربری: مسکونی مساحت پروژه: ۱۰۰۰ متر مربع   تصاویر روند پروژه 

ادامه مطلب
پروژه سید العراقین استان اصفهان

پروژه سید العراقین استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه سید العراقین موقعیت: اصفهان نقش بنیاد: مشارکت گیرنده – سرمایه گذار – مشارکت دهنده مشارکت کننده: شرکت پیشگامان توسعه ماندگار سال شروع کار: ۱۴۰۰ وضعیت پروژه: نازک کاری تاریخ تحویل پروژه: تابستان ۱۴۰۲ کاربری: مسکونی مساحت پروژه: ۲۰۰۶ متر مربع   تصاویر روند پروژه  […]

ادامه مطلب
گزارش پروژه جوان مرد قصاب استان تهران

گزارش پروژه جوان مرد قصاب استان تهران

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه مروارید شهرری (موقوفه جوانمرد قصاب) با مساحتی بالغ بر ۹۵۰۰ متر مربع در میدان نماز شهر ری واقع شده است.این مجتمع مجموعاً شامل ۹ طبقه است. زیرزمین های دوم تا چهارم به پارکینگ، زیرزمین اول تا طبقه دوم به کاربری تجاری، و طبقات سوم […]

ادامه مطلب
پروژه سوهانک استان تهران

پروژه سوهانک استان تهران

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مساحت عرصه این پروژه ۲۵۶۸ متر مربع می باشد و کل اعیان احداث شده ۱۱۰۲۶ مترمربع که از این مقدار ۶۵۸۳ مترمربع اعیان مفید ساختمان می باشد. این پروژه در ۱۲ طبقه مشتمل بر ۵۱ واحد مسکونی و ۶۴ عدد پارکینگ می باشد. ۱۳۹۴/۹/۱

ادامه مطلب