فعالیت های ساختمانی

احداث دو سالن واقع در مزرعه دام سبز دامغان استان سمنان

احداث دو سالن واقع در مزرعه دام سبز دامغان استان سمنان

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور دو سالن دامداری در حال ساخت به مساحت ۲۰۰۰ مترمربع واقع در مزرعه دام سبز دامغان متعلق به بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور که بصورت قرارداد پیمانکاری توسط شرکت پیشگامان توسعه ماندگار اجرا می گردد. گزارش بصورت ماهانه توسط مدیر محترم پروژه های استان […]

ادامه مطلب
گزارش پروژه جوان مرد قصاب استان تهران

گزارش پروژه جوان مرد قصاب استان تهران

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه مروارید شهرری (موقوفه جوانمرد قصاب) با مساحتی بالغ بر ۹۵۰۰ متر مربع در میدان نماز شهر ری واقع شده است.این مجتمع مجموعاً شامل ۹ طبقه است. زیرزمین های دوم تا چهارم به پارکینگ، زیرزمین اول تا طبقه دوم به کاربری تجاری، و طبقات سوم […]

ادامه مطلب
پروژه بوستان ۵ استان قم

پروژه بوستان ۵ استان قم

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور پروژه بوستان ۵ با عرصه ۳۳۷ مترمربع و اعیان ۱۳۶۰ مترمربع در ۶ طبقه و ۱۰ واحد توسط موسسه اجرائی استان قم در سال ۱۳۹۱ تکمیل و واگذار گردیده است. ۱۳۹۴/۹/۱

ادامه مطلب
پروژه سوهانک استان تهران

پروژه سوهانک استان تهران

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور مساحت عرصه این پروژه ۲۵۶۸ متر مربع می باشد و کل اعیان احداث شده ۱۱۰۲۶ مترمربع که از این مقدار ۶۵۸۳ مترمربع اعیان مفید ساختمان می باشد. این پروژه در ۱۲ طبقه مشتمل بر ۵۱ واحد مسکونی و ۶۴ عدد پارکینگ می باشد. ۱۳۹۴/۹/۱

ادامه مطلب