اسناد شرکت در مزایده عمومی فروش اعیان سه واحد اداری و سرقفلی پنج واحد تجاری استان کرمان (منقضی شده)

اسناد اداری

اسناد شرکت در مزایده

فرم ج

مشخصات

اسناد سرقفلی

اسناد شرکت در مزایده

فرم ج

مشخصات

 

بازگشت به متن خبر

  نظرات

دیدگاه ها بسته شده اند.