بازدید از پروژه های استان هرمزگان

  • تاریخ انتشار : 1403/03/30
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور؛ طی سفر در روز چهارشنبه به استان هرمزگان که با حضور مهندس سجده (مدیرعامل) و مهندس بیگدلی (معاون بهره وری سازمان اوقاف و امور خیریه) بعمل آمد، جلسه ای فی مابین با اداره اوقاف استان و مدیر پروژه های بنیاد در استان در محل اداره کل تشکیل گردید و راهکارهای حل مسائل فی مابین بنیاد و اوقاف و هم چنین اجرای طرحهای جدید پیشنهادی اداره اوقاف به بنیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 

  نظرات