بازدید از پروژه های کشاورزی و دامپروری استان مرکزی

  • تاریخ انتشار : 2023/10/05
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0
بازدید از پروژه کشاورزی و دامپروری استان مرکزی/مهندس حسین سجده:

هدف از بازدید پروژه های دامداری و کشاورزی بنیاد استان ارتقاء سطح کیفی و کمی و بهره وری است.

بازدید از پروژه های بنیاد استان مرکزی با حضور مدیرعامل، معاون فنی مهندسی، رئیس حوزه دفتر مدیرعامل، مدیر مالی،مشاور اقتصادی مدیرعامل، مدیرعامل شرکت پیشگامان و مدیر پروژه های بنیاد استان مرکزی مورخ ۱۴۰۲/07/12 بعمل آمد.


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و موقوفات کشور

در طی این سفر مهندس سجده از پروژه های استان مرکزی که شامل پروژه های کشاورزی و دامپروری و ساختمانی بازدید بعمل آورد. در ادامه مهندس سجده گفت: پیشرفت و روند بهره برداری پروژه های استان مرکزی در حوزه های کشاورزی و دامداری قابل قبول بوده و ضمن ابراز رضایت از راهکارها، ماموریت ها و روند پروژه ها وی اضافه کرد: هدف از این بازدیدها ارتقاء سطح کیفی و کمی و بهره وری است.

 

بخشی از تصاویر بازدید

 

  نظرات