تودیع و معارفه

مراسم تودیع و معارفه سرپرست قدیم و جدید مدیریت پروژه های استان خوزستان با حضور مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان، نماینده محترم اجرایی مدیر عامل بنیاد و معاون محترم برنامه ریزی و توسعه اقتصادی بنیاد در محل سالن جلسات اداره کل استان برگزار گردید.
در این مراسم از آقای عروجن سرپرست قبلی استان تجلیل و آقای مهران حمزه لوئی به عنوان سرپرست جدید بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور منصوب گردیدند.
۱۴۰۰/۱۰/۶
  نظرات