جلسه آموزش مبانی و الزامات ISO 9001

  • تاریخ انتشار : 2023/10/31
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور


جلسه ای در مورخ 1402/08/09 با حضور نمایندگان حوزه معاونت ها و مدیران و نماینده شرکت راهبران توسعه آراد درخصوص اجرای فرآیند و بهره برداری 9001 ISO در بنیاد برگزار گردید.

در این جلسه نمایندگان حوزه توضیحاتی در مورد فعالیت ها، ماموریت ها و عملکرد واحدهای اجرایی به نماینده شرکت مربوطه ارائه نمودند و پس از آن نماینده شرکت از نحوه و چگونگی اجرای 9001 ISO به پرسنل بنیاد آموزشی بصورت ویدئو کنفرانس ارائه نمودند.

در ادامه دکتر حاجیان (مشاور اقتصادی مدیرعامل) نحوه عملکرد حوزه ها و مراحل کنترل جهت استانداردسازی مجموعه بنیاد را بصورت جامع به نماینده شرکت ارائه نمود و افزود: فازهای آموزشی بعدی این استاندارد سازی برای شرکت های زیر مجموعه نیز انجام می پذیرد.

 

  نظرات