جلسه شورای معاونین جهت بررسی ISO 9001 توسط شرکت سیستمکاران

  • تاریخ انتشار : 2023/02/05
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور 

جلسه شورای معاونین با حضور مدیران محترم شرکت سیستمکاران درخصوص اجرای فرآیند ISO در بنیاد برگزار گردید.دراین جلسه مدیران شرکت مربوطه با فعالیت ها، ماموریت ها و عملکرد بنیاد آشنایی پیدا نموده و پس از توضیحات نحوه و چگونگی اجرای ISO مقرر گردید درصورت تایید مدیرعامل محترم و اعضای محترم هیئت امناء قراردادی با این شرکت منعقد و مراحل کنترل و مشاوره جهت استانداردسازی از مجموعه یک معاونت آغاز و بعنوان فاز اول فرآیند کامل استاندارد سازی برای ستاد بنیاد انجام گردیده و در فازهای بعدی این استاندارد سازی برای شرکت های زیر مجموعه نیز انجام گیرد.

 

  نظرات