جلسه شورای معاونین مورخ 1401/10/26

  • تاریخ انتشار : 2023/01/17
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل محترم بنیاد به همراه معاونت ها و مدیران محترم ستادی و مشاور محترم اقتصادی مدیرعامل در روز دوشنبه مورخ 1401/10/26 با هدف تعامل بیشتر حوزه ها و ارائه راهبردهای جدید در جهت حل مشکلات بنیاد و حل و فصل مسائل مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

 

  نظرات