جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

  • تاریخ انتشار : 1402/01/26
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور 

جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل محترم و معاونین و مدیران ستادی در اتاق جلسات بنیاد برگزار و درخصوص پروژه های حال حاضر و ارائه طرحهای اقتصادی در کلیه استانها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در پایان مدیرعامل محترم خواستار ارائه برنامه و طرحهای مورد نظر در استانها و شرکتهای تابعه در راستای نامگذاری سال جدید مبنی بر مهار تورم و افزایش تولید شدند.

 

  نظرات