جلسه شورای معاونین مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۸

  • تاریخ انتشار : 1402/05/18
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل و معاونین و مدیران ستادی در اتاق جلسات بنیاد برگزار و پیرو جلسات قبلی درخصوص پروژه های حال حاضر و ارائه طرحهای اقتصادی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ادامه مهندس حسین سجده خواستار ارائه برنامه، فعالیتها و طرحهای مورد نظر در راستای اهداف بنیاد و پیگیری آن از معاونت ها و مدیران شد.

 

بخشی از تصاویر جلسه

  نظرات