جلسه شورای معاونین مورخ 1402/06/11

  • تاریخ انتشار : 2023/09/02
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل به همراه معاونت ها، مدیران روز شنبه مورخ 1402/06/11 در راستای تعامل بیشتر حوزه های ستادی و عملکرد بهتر در جهت فعالیتها و پیشبرد پروژه های بنیاد با ارائه راهکار توسط مدیر عامل و اعضای حاضر در جلسه تشکیل شد.

در ادامه پروژه های جاری و سنواتی بنیاد توسط مدیرعامل پیگیری و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

 

بخشی از تصاویر جلسه

 

 

  نظرات