جلسه شورای معاونین مورخ 1402/08/13

  • تاریخ انتشار : 2023/11/04
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه شورای معاونین با حضور مهندس سجده (مدیرعامل بنیاد) به همراه معاونت ها و مدیران ستادی و مشاور اقتصادی مدیرعامل در روز شنبه مورخ 1402/08/13 با هدف تعامل بیشتر حوزه ها و ارائه راهبردهای جدید در جهت حل مشکلات بنیاد و حل و فصل مسائل مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

 

  نظرات