جلسه شورای معاونین 1400/09/21

  • تاریخ انتشار : 2022/12/13
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل محترم بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور به همراه معاونت ها، مدیران و مشاورین محترم ستادی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/09/21 در راستای تعامل بیشتر فی مابین حوزه های ستادی و استانی و پیشبرد و هم افزایی بهتر فعالیتهای پروژه ها با ارائه راهبرد های جدید توسط مدیر عامل محترم و اعضای حاضر در جلسه تشکیل شد و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

 

  نظرات