جلسه شورای معاونین

  • تاریخ انتشار : 2024/01/20
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل به همراه معاونت ها و مدیران ستادی و مشاور اقتصادی مدیرعامل در روز دوشنبه مورخ 1402/10/30 با هدف تعامل بیشتر حوزه ها و ارائه راهبردهای جدید در جهت حل مشکلات بنیاد و گزارش اقدامات انجام شده و پیگیری مسائل مربوطه برگزار و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

 

  نظرات