جلسه شورای معاونین

  • تاریخ انتشار : 2024/02/12
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه شورای معاونین با حضور مدیرعامل به همراه معاونت ها و مدیران ستادی و مشاور اقتصادی مدیرعامل در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/11/23با هدف تعامل بین حوزه ها و پیشرفت روند پروژه های بنیاد و گزارش اقدامات انجام شده و پیگیری مسائل مربوطه برگزار و تصمیماتی در این خصوص اتخاذ گردید.

 

  نظرات