جلسه شورای معاونین مورخ 1401/08/02

  • تاریخ انتشار : 2022/10/26
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه ای در مورخ 1401/08/02 با حضور اعضاء و مدیران محترم تشکیل و کلیه مشکلات و موانع ماموریتها، هزینه های ایاب و ذهاب از لحاظ قانونی و عرفی و همچنین مشکلات و مسائل مربوطه به پروژه های سنواتی در استانها مورد بحث و مشورت قرار گرفت.

 

  نظرات