جلسه مجمع شرکت پیشگامان توسعه ماندگار

  • تاریخ انتشار : 2023/01/21
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه مجمع شرکت پیشگامان توسعه ماندگار در روز چهارشنبه مورخ 1401/10/26 با حضور مدیرعامل محترم بنیاد و اعضای محترم حاضر در جلسه در اتاق سالن جلسات برگزار شد.

 

  نظرات