جلسه مجمع عمومی شرکت اطهر آب شیراز

  • تاریخ انتشار : 2023/10/15
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور 

جلسه ای در مورخ 1402/07/23 با موضوع مجمع عمومی به طور فوق العاده شرکت اطهر آب شیراز با حضور مهندس سجده (مدیرعامل)، معاونت و مدیران ستادی و مشاور اقتصادی مدیرعامل برگزار گردید.

در این جلسه روند کارخانه و فعالیت آن و همچنین گزارش حسابرسی و صورت های مالی در مجمع قرائت و مورد تصویب قرار گرفت.

 

  نظرات