جلسه مجمع عمومی عادی تعاونی مسکن کارکنان

  • تاریخ انتشار : 2024/01/20
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه مجمع عمومی عادی تعاونی مسکن کارکنان بنیاد روز شنبه مورخ 1402/10/30 با حضور اکثریت اعضاء و ناظرین اتاق تعاون اداره کل استان تهران در محل بنیاد برگزار گردید.

در ابتدای این نشست اساسنامه قرائت و مفاد آن به اطلاع اعضاء جهت تصویب حاضرین در جلسه رسید. در ادامه با برگزاری انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرسین تعاونی مسکن از طریق رأی گیری انتخاب گردیدند.

 

بخشی از تصاویر جلسه

  نظرات