جلسه هیئت امناء مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

  • تاریخ انتشار : 1401/08/09
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم بنیاد و اعضای محترم هیئت امناء در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ در سالن جلسات بنیاد برگزار گردید.

 

  نظرات