جلسه هیئت امناء مورخ 1401/12/20

  • تاریخ انتشار : 2023/03/11
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم بنیاد و اعضای محترم هیئت امناء در مورخ 1401/12/20در سالن جلسات بنیاد برگزار گردید.

 

  نظرات