جلسه هیئت امناء مورخ 1402/05/14

  • تاریخ انتشار : 2023/08/05
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

 

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

جلسه ای با حضور مهندس حسین سجده مدیرعامل بنیاد و اعضای هیئت امناء در مورخ 1401/05/14 در اتاق سالن جلسات بنیاد برگزار گردید.

 

  نظرات