جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان بنیاد

  • تاریخ انتشار : 1403/01/27
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰


به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور؛ جلسه هیئت مدیره تعاونی مسکن کارکنان بنیاد در مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ با حضور اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل برگزار شد. در این نشست روند پیگیری موضوعات و مسائل مرتبط با شرکت بررسی و اقدامات انجام شده مرور گردید و در همین راستا مقرر گردید موارد مطروحه در جلسه توسط اعضاء تا حصول نتیجه پیگیری شود.

 

  نظرات