جلسه ویدئو کنفرانس با استان خراسان رضوی

  • تاریخ انتشار : 1401/10/28
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

با هدف کاهش هزینه ها و تبعات مربوطه و پیشبرد امور و راهکارهای سریع حل مشکلات استان، جلسه ویدئو کنفرانس با حضور مدیرعامل محترم بنیاد و معاونت ها و مدیران محترم ستادی و مشاور محترم اقتصادی مدیرعامل در اتاق سالن جلسات بنیاد برگزار گردید.

 

  نظرات