جلسه ویدئو کنفرانس با استان قزوین

  • تاریخ انتشار : 1401/11/02
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : ۰

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

با هدف کاهش هزینه ها و تبعات مربوطه و پیشبرد امور و راهکارهای سریع حل مشکلات استان، جلسه ویدئو کنفرانس با حضور مدیر محترم پروژه های عمرانی سنواتی، کارشناس محترم پروژه های عمرانی سنواتی و مدیر محترم پروژه های استان قزوین در اتاق سالن جلسات بنیاد برگزار گردید.

 

  نظرات