جلسه ویدئو کنفرانس با استان هرمزگان

  • تاریخ انتشار : 2023/02/27
  • دسته بندی : اخبار
  • نظرات : 0

به گزارش روابط عمومی بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور

با هدف کاهش هزینه ها و تبعات مربوطه و پیشبرد امور و راهکارهای سریع حل مشکلات استان، جلسه ویدئو کنفرانس با حضور معاونت ها و مدیر محترم ستادی، کارشناسان و مدیر محترم پروژه های استان هرمزگان در جهت پیشبرد راهکارها و مباحث بصورت سریعتر، حل و فصل مشکلات استان و تعیین تکلیف پروژه های استان در اتاق سالن جلسات بنیاد برگزار گردید.

 

  نظرات